โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่​ 25​ พฤษภาคม​ 2565​ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้ายินดีต้อนรับนายศิลป์ชัย ขันดาวงศ์ ศึกษานิเทศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ​ วิทยาลัย​เทคนิค​เวียงป่า

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top