ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เรื่อง เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอราคา และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เรื่อง เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอราคา และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top