กำหนดการและขั้นตอนการดำเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

จากงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการดำเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ได้ทันตามช่วงเวลาที่กำหนด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

หรือดูขั้นตอนและกำหนดการได้ตามลิ้งค์ ด้านล่าง >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ดาวน์โหลดลิ้งค์

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top