บุคลากร แผนกวิชาการบัญชี

 

นางสาวณฐอร  อ้วนล่ำ

หัวหน้าแผนกบัญชี

 

นางขวัญธิดา  เทพสุริยะ

ครูผู้สอน

 

นางสาวสิริพร อินทร์มาตย์

ครูผู้สอน

 

 

นางสาวอมรรัตน์ สมโภชน์

ครูผู้สอน

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top