บุคลากร แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 

นายเอกชัย เทพสุริยะ

หัวหน้าแผนกไฟฟ้า

 

 

นายศตวรรษ แก้วก่า

ครูผู้สอน

 

นายธนัญชัย  ชุ่มกาศ

ครูผู้สอน

นายจารึก  ไชยวงค์ 

ครูผู้สอน

   

นายจารึก  ไชยวงค์ 

 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top