รายงานงบทดลองปีการศึกษา2564

   รายงานงบทดทองประจำเดือน ตุลาคม 2563 >> ดาวน์โหลด  
   รายงานงบทดทองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 >> ดาวน์โหลด  
รายงานงบทดทองประจำเดือน ธันวาคม 2563 >> ดาวน์โหลด  
รายงานงบทดทองประจำเดือน มกราคม 2564 >> ดาวน์โหลด  
รายงานงบทดทองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 >> ดาวน์โหลด

 

รายงานงบทดทองประจำเดือน มีนาคม 2564 >> ดาวน์โหลด

 

รายงานงบทดทองประจำเดือน เมษายน 2564 >> ดาวน์โหลด

 

รายงานงบทดทองประจำเดือน พฤษภาคม 2564 >> ดาวน์โหลด

 

รายงานงบทดทองประจำเดือน มิถุนายน 2564 >> ดาวน์โหลด

 

รายงานงบทดทองประจำเดือน กรกฎาคม 2564 >> ดาวน์โหลด

 

รายงานงบทดทองประจำเดือน สิงหาคม 2564 >> ดาวน์โหลด

 

   รายงานงบทดทองประจำเดือน กันยายน 2564 >> ดาวน์โหลด

 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top