ข่าวกิจกรรม อวท

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายเรวัตร แก้วทองมูล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

 

 

 

วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top