• ร 10

ข่าวกิจกรรม อวท

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายเรวัตร แก้วทองมูล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

 

 

วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

ร่วมแห่เทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 14 กรกฏาคม 2564
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า นำโดยนางสุวารี แปงณีวงค์ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมแห่เทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2564
ณ วัดทุ่งหลวง ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top