ร่วมถวายต้นเงิน และถวายโรงทาน ณ วัดทุ่งหลวง

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นำโดยนายบรรจบ โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ร่วมถวายต้นเงิน และถวายโรงทาน น้ำหวาน ข้าวกล่อง ลูกชิ้นน้ำจิ่มสามรส ณ วัดทุ่งหลวง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

                                  

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top