กิจกรรม Big Cleaning Day

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดอาคารเรียนและบริเวณรอบๆอาคารเรียน เวลา 14.00 น . - 16.00 น.

                            

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top