โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง

ในวันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นำโดยนายบรรจบ โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู บุคลการทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง
ปีการศึกษา2562 ณ ชั้น 4 อาคารโรงฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ดำเนินการโดยชมรมวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

                           

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top