วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้ายินดีต้อนรับ นายเชาวรัช ศิริอำมาต

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้ายินดีต้อนรับ นายเชาวรัช ศิริอำมาต ที่ได้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

โดยมีนายเรวัตร แก้วทองมูล ผู้อำนวยการสถานศึกษาและตัวแทนคณะครูให้การต้อนรับ

ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top