วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้ายินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพปง

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้ายินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพปง

เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top