ประชุมคณะกรรมการ​พิจารณา​ร่างรายงานผลการประเมิน​ตนเอง​ (SAR)​ ประจำปีการศึกษา​ 2564​

วันที่​ 26​ พฤษภาคม​ 2565​ วิทยาลัย​เทคนิค​เวียงป่า​เป้า​ประชุมคณะกรรมการ​พิจารณา​ร่างรายงานผลการประเมิน​ตนเอง​ (SAR)​ ประจำปีการศึกษา​ 2564​

โดยมีนายเรวัตร​ แก้ว​ทอง​มูล​ ผู้อำนว​ยการ​สถานศึกษา​เป็น​ประธาน​ใน​การประชุม​ ณ​ ห้องประชุม​ 1​ อาคารอำนวยการ​ วิทยาลัย​เทคนิค​เวียงป่า​เป้า

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top