เข้ารับการฉีดวัคโควิด​ -​ 19​ (Pfizer)​ เข็มแรกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564
คณะครู วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ได้นำนักเรียน​ นักศึกษากลุ่มแรกจำนวน 98 คน เข้ารับการฉีดวัคโควิด​ -​ 19​ (Pfizer)​ เข็มแรก​ ??? ???
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับนักเรียน นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 หรือเทียบเท่า ณ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า​ จังหวัดเชียงราย

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top