ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน และรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100 % ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

  • วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 สถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า นำโดย ร้อยตำรวจเอกนรภัทร ทองดี รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
  • และรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100 % ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top