วันเฉลิมพระชนมพรรษา​ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา​ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ​ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top