วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด เพื่อประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติด

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด เพื่อประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติด
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม​ได้ที่​ สำนักงาน​ ป.ป.ส.​กระทรวงยุติธรรม >>>>>กดดูข้อมูล

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top