กิจกรรมการอบรม Smart People ในหัวข้อ ทำการตลาดอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จและการเขียนแผนธุรกิจ (Business Model)

วันที่ 26 มิถุนายน 2564
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ร่วมกิจกรรมการอบรม Smart People ในหัวข้อ ทำการตลาดอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จและการเขียนแผนธุรกิจ (Business Model) โดยผู้ชาญด้านการตลาดและธุรกิจ ณ หอประชุมประสิทธิ์ยานุสรณ์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top