กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart People

วันที่ 24 มิถุนายน 2564
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart People ในหัวข้อเรื่องการทำวีดีโอคอนเท้นต์ฉบับพื้นฐานผ่านแอพพลิเคชั่นตัดต่อ
เพื่อยกระดับความสามารถให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยในสภาวะการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID 19) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ในวันนี้ได้ออกสำรวจพื้นที่เพื่อหาคอนเท้นต์การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการรายตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top