กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564
นายเรวัตร แก้วทองมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2564
ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top