โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจภายใต้ สถานการณ์ COVID-19

วันที่ 8 เมษายน 2564
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้านำคณะครูเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจภายใต้ สถานการณ์ COVID-19
ณ เทศบาลตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top