คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้าเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 5 เมษายน 2564
คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้าเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564 โดยนายเรวัตร แก้วทองมูล ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top