วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า แจ้งกำหนดการหยุดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2563

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า แจ้งกำหนดการหยุดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2563 เนื่องจากฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วม บริเวณวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top