กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา2563

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นำโดยนายเรวัตร แก้วทองมูล ผู้อำนวยการและคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดทุ่งหลวง อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

                      

 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top