กิจกรรมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 คณะครู นำนักศึกษาระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เข้าร่วมกิจกรรมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

                                                         

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top