การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

                   ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรม การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา โดยมี นาายบรรจบ โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารโรงฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

                             

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top