กิจกรรมปลูกต้นชา 999 ต้น

วันที่14 สิงหาคม 2562 ตัวแทนบุคลากร ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาและตัวแทนลูกเสือเนตรนารีร่วมงานปลูกต้นชา999ต้น ร่วมกับประชาชนตำบลเวียงกาหลง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางจ้าวสิริกิติ์ฯ ณ สำนักสงฆ์พระธาตุดอยกู่เบี้ย โดยมีนายอำเภอเวียงป่าเป้าเป็นประธานในพิธี

                            

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top