โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก การต่อต้านยาเสพติดและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์​ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้าดำเนินโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก การต่อต้านยาเสพติดและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์​ ประจำปีการศึกษา 2565

โดยวิทยากรให้ความรู้จากมูลนิธิจิตอาสาบ้านใหม่เจริญมิตร ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น