โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก การต่อต้านยาเสพติดและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์​ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้าดำเนินโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก การต่อต้านยาเสพติดและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์​ ประจำปีการศึกษา 2565

โดยวิทยากรให้ความรู้จากมูลนิธิจิตอาสาบ้านใหม่เจริญมิตร ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top