นักเรียน นักศึกษาร่วมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาพระธาตุศรีสองเมือง

วันที่ 2 สิงหาคม 2564
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ได้นำนักเรียน นักศึกษาร่วมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาพระธาตุศรีสองเมือง ดอยนางแก้ว ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top