ณะครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้าเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 จังหวัดเชียงราย​ การเเข่งขันประกวดมารยาทไทย​ และการแข่งขันทักษะ​การติดตั้งเเละควบคุมไฟฟ้า

วันที่ 20 มิถุนายน 2564

คณะครูนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคเวียงบรรทัดเข้าร่วมการแข่งขันทักษะและทักษะวิชาระดับภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563

ต่างจังหวัดการเเข่งขันมารยาทไทยและการแข่งขันฝึกทักษะการติดตั้งเเละควบคุมไฟฟ้า

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top