นายเรวัตร แก้วทองมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 มิถุนายน 2564
นายเรวัตรแก้วทองมูลผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้าให้เกียรติเป็นผู้ฝึกอบรมทักษะพื้นฐานระดับภาคเหนือครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 การสอนดนตรีไทยประเภทเดี่ยว
ณ . วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top