วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะประเภทวิชาอุตสาหกรรม แผนกวิชาช่างพื้นฐาน ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 มิ.ย. 2564
นายเรวัตรแก้วทองมูลผู้อำนวยการวิทยาลัยเวียงเสากระยุเข้าร่วมฝึกอบรมการฝึกทักษะวิชาแผนกวิชาช่างหลักการ
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาค (ภาคเหนือ)
ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายปริวิชญ์ไชยประเสริฐ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายให้เกียรติเป็นผู้สอนเปิดวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top