เปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยแบบสากล ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูมเชียงรายระดับภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17- 21 มีนาคม 2564

วันที่ 17 มิ.ย. 2564
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้าโดยนายบรรดาศักดิ์ศรีรองผู้อำนวยการอำนวยการพัฒนา บริษัท นักเรียนนักศึกษานำคณะครูและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการฝึกทักษะและทักษะวิชาการระดับภาค (ภาคเหนือ)
ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2564
ในการนี้นายปริวิชญ์ไชยประเสริฐผู้อำนวยการอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายต่างจังหวัดเชียงรายเป็นผู้เปิดการประชุมวิชาการนักวิชาการในหมวดหมู่ประเทศแบบสากลโรงแรมเชียงรายแกรนด์รูมเชียงราย
 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top