อวท.หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้าเข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

         วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562นายเรวัตร แก้วทองมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักศึกษา อวท.หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้าเข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย

                           

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top