ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top