ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 1 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ประกาศรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่
8 กรกฎาคม 2564
สมัครได้ที่ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top