วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคเวียงแพร่ประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่งตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินจำนวน 1 อัตรารับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 12 ตุลาคม 2563


200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top