ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้ว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้ว วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>>>>>>ดาวน์โหลดเอกสาร

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top