ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทะเบียนเรียนในวันที่ 7 และ8 ตุลาคม 2562

 

 

ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทะเบียนเรียนในวันที่ 7 และ8 ตุลาคม 2562
หมายเหตุ ให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช.2-3 และปวส.2 ไปตรวจสุขภาพและนำเอกสารการตรวจมายื่นให้ครูที่ปรึกษาในวันลงทะเบียนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

                     

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top