กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

แจ้งนักเรียนระดับชั้นปวช. 1- ปวช. 2
และปวส. 1- ปวส. 2
เรื่องกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
ในวันที่ 16-20 กันยายน 2562

เอกสารเเนบ

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top