ประชาสัมพันธ์ Application Echo VE แอปสอนภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพต่าง ๆ

 

 

ประชาสัมพันธ์ Application Echo VE เป็นแอปสอนภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพต่าง ๆ เช่น อุสาหกรรม พาณิช ซึ่งมีศัพท์ที่จำเป็นสำหรับสายอาชีพไว้ให้เรียนง่ายๆ เช่นการสื่อสารกับชาวต่างชาติ มาลองใช้กันดูนะครับ/คะ

 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top