ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562

 

ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562
ในวันจันทร์ที่21 ตุลาคม 2562
สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน สามารถลงทะเบียนล้าช้าได้ตั้งแต่วันที่ 21-25 ตุลาคม 2562 หลังจากวันที่25 ตุลาคม เป็นต้นไป งานทะเบียนจะทำการปรับ

 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top