กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

แจ้งนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.1-ปวช.2 และปวส.1-ปวส.2

เรื่อง กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
ในวันที่ 16 - 20 กันยายน 2562


ตารางสอบดังไฟล์แนบ  ดาวน์โหลด

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top