งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า แจ้งกำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

งานประชาชาติอาชีพและจัดหางานวิทยาลัยเทคนิคเวียงเสากยแจ้งกำหนดการและขั้นตอนการเงินกยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
กำหนดการและขั้นตอนการดำเนินการโดยรวม (รายใหม่และรายเก่า)
ขั้นตอนการดำเนินการประเมินเงิน (รายใหม่และรายเก่า)
แบบประกอบเอกสารประกอบการขอประมูลเงิน
1. หนังสือให้ความลับเปิดเผยข้อมูล
2. หนังสือรับรองรายได้

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top