ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นปวช. 1, 2 และปวส. 1 ภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามลิงค์ดังแนบ
นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียน 0, มส. ให้มาลงขนส่งที่งานขนส่งในวันที่ 19-20 เมษายน 2564
 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top