บุคลากร แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 

นายวุฒิพงศ์ พงษ์สุวรรรณ

หัวหน้าแผนกไฟฟ้า

 

นายจารึก  ไชยวงค์

ครูผู้สอน

 

นายเอกชัย  เทพสุริยะ

ครูผู้สอน

นายธนัญชัย  ชุ่มกาศ

ครูผู้สอน

 

 

นายนพนัยย์  หมื่นสมบัติ

ครูผู้สอน

 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top