รายงานงบทดลองปีการศึกษา2565

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564 >> ดาวน์โหลด  

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 >> ดาวน์โหลด  

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 >> ดาวน์โหลด  

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565 >> ดาวน์โหลด  

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 >> ดาวน์โหลด  

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565 >> ดาวน์โหลด  

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565 >> ดาวน์โหลด  

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565 >> ดาวน์โหลด  

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565 >> ดาวน์โหลด  

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 2565 >> ดาวน์โหลด  

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565 >> ดาวน์โหลด  

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565 >> ดาวน์โหลด  

รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565 >> ดาวน์โหลด  

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top