:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี Administrator 118
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พท.1920 ตรม Administrator 401
3 ประกาศผู้ชนะประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2559 Administrator 521
4 เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2559 Administrator 472
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคารโรงฝึกงาน Administrator 694
6 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 794
7 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 772
8 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน Administrator 670
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคา ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียชั้นสูง Administrator 595
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน Administrator 527
11 ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียชั้นสูง Administrator 653
12 ประกาศ เชิญผู้สนใจร่วมเสนอรายละเอียด Administrator 469
13 ประกาศผู้ชนะการสอบราคา Administrator 563
14 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้ามีความประสงค์สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน Administrator 711
15 เชิญชวนผู้สนใจร่วมเสนอรายละเอียดเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Administrator 669
16 ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะ Administrator 642
17 เชิญชวนผู้สนใจร่วมเสนอรายละเอียดเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Administrator 683