:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี Administrator 100
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พท.1920 ตรม Administrator 388
3 ประกาศผู้ชนะประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2559 Administrator 507
4 เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2559 Administrator 458
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคารโรงฝึกงาน Administrator 677
6 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 781
7 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 763
8 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน Administrator 657
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคา ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียชั้นสูง Administrator 584
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน Administrator 514
11 ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียชั้นสูง Administrator 641
12 ประกาศ เชิญผู้สนใจร่วมเสนอรายละเอียด Administrator 456
13 ประกาศผู้ชนะการสอบราคา Administrator 550
14 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้ามีความประสงค์สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน Administrator 700
15 เชิญชวนผู้สนใจร่วมเสนอรายละเอียดเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Administrator 657
16 ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะ Administrator 629
17 เชิญชวนผู้สนใจร่วมเสนอรายละเอียดเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Administrator 674

เพจวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า