:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี Administrator 58
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พท.1920 ตรม Administrator 357
3 ประกาศผู้ชนะประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2559 Administrator 473
4 เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2559 Administrator 424
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคารโรงฝึกงาน Administrator 644
6 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 749
7 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 731
8 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน Administrator 628
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคา ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียชั้นสูง Administrator 553
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน Administrator 482
11 ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียชั้นสูง Administrator 614
12 ประกาศ เชิญผู้สนใจร่วมเสนอรายละเอียด Administrator 429
13 ประกาศผู้ชนะการสอบราคา Administrator 515
14 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้ามีความประสงค์สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน Administrator 667
15 เชิญชวนผู้สนใจร่วมเสนอรายละเอียดเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Administrator 625
16 ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะ Administrator 599
17 เชิญชวนผู้สนใจร่วมเสนอรายละเอียดเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Administrator 643

เพจวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

เพจวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า